Split, lump och soff-kryss

Rödstrupig sångare - splittad fågelart Rödstrupig sångare - splittad fågelart

Rubrikens ord är välbekanta för fågelskådare men obegripliga för gemene man. Så låt mig förklara. En split innebär att fågeltaxonomer, dvs de som delar in fåglarna i olika arter, bestämt att en fågelart skall delas upp i flera arter. Det kan vara grundat på DNA, utbredning eller andra skillnader. Ett exempel. Sveriges minsta and, krickan, har en släkting i USA, amerikansk kricka. Länge ansågs de båda fåglarna vara samma art, men två olika underarter eller raser. Hannarna är ganska lätta att skilja åt, vår kricka har ett vågrätt vitt streck på sidan medan den amerikanska har ett lodrätt streck. Jag själv såg en amerikansk kricka i Sverige nån gång på 1980-talet. Men det var ju bara en ras, den fick inte räknas in i antal sedda arter i Sverige.
Men 20 år senare satt jag i soffan och läste i en fågeltidskrift att den svenska taxonomikommittén hade beslutat att splitta de båda fåglarna i två olika arter. Yes ! Då fick jag en ny art till listan. Jag hade fått ett soff-kryss, dvs en ny art till listan genom att sitta i soffan och läsa.
Men splittar kan faktiskt ge det omvända, att jag förlorar en art. 2014 bestämde taxonomerna i Sverige att rödstrupig sångare, en fågel från medelhavsländerna, skulle splittas i tre olika arter, rost-, moltoni- och rödstrupig sångare. Av de ca 70 fynden i Sverige (jag hade sett tre av dem) var det bara en handfull som var så väldokumenterade att de kunde bestämmas till någon av de tre arterna. För resten av fynden kunde man bara säga att det var en av de tre arterna. Så jag visste nu inte vilken av de tre fåglarna jag sett och förlorade därmed en på min artlista. Elände! Som tur var fick jag i förfjor tillbaka den, några alerta Malmö-skådare hittade en rödstrupig i Sibbarp som godkändes av experterna.
Att lumpa är motsatsen, taxonomerna bestämmer att två fåglar som dittills räknats som olika arter egentligen är samma art (men kanske två underarter). Det hände 2017 med gråsiskan och snösiskan, två fåglar som liknar varandra väldigt mycket. Och alla fågelskådare som hade båda arterna i sina listor förlorade en art. Tack och lov inte jag. Jag hade letat i många år efter snösiska, sett många som var starkt misstänkta men jag var aldrig helt säker. Och nu när de är lumpade behöver jag inte leta längre, va bra !

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln