September 2019
Fågelflyttningen vid Falserbo har kommit igång rejält och jag besökte Falserbokanalen vid flera tillfällen, dock sågs inga stora rariteter men jag fick se min andra stäpphök i Sverige, dock på långt håll.

loading...