Januari 2020
Månaden var varm för årstiden och helt utan snö. Kungsfiskaren hemmavid var kvar och i Malmö fanns också en övervintrande strömstare. En riktig raritet dök upp i Trelleborg, Östlig gulärla.

loading...