2021 > 10

En ung sparvhök lämnar Sverige En ung sparvhök lämnar Sverige

Jag har turen att bo bara 3 mil från Nabben, Sveriges sydvästligaste udde vid Falsterbo. En av världens bästa platser att se fågelflyttning från.
I fjor räknades in 3,5 miljoner fåglar av ca 140 arter som drog från vårt land under hösten för att tillbringa vintern i mellersta och södra Europa eller i Afrika. Av dessa var inte mindre än 60 000 rovfåglar med sparvhök, ormvråk och röd glada i topp. 
Därför besöker jag Nabben ganska många gånger under perioden augusti-oktober. Jag hade turen att stå på Nabben den 5 okt 1978, den hittills största flyttdagen. Över 1,3 miljoner fåglar lämnade Nabben under morgonen och förmiddagen, de flesta var bofinkar. Mäktigt! 
Men inte alla dagar är fantastiska flyttdagar. Det kan vara vindstilla, vind från fel håll eller annat fel på vädret som bara fåglarna vet. Men det händer alltid något som är kul, i synnerhet om man har en kamera också.
Inne i lagunen mellan Måkläppen och Nabben finns alltid mycket vadare och änder som födosöker. Häromdagen (en inte särskilt bra sträckdag) stod det skärfläckor(50), myrspovar, sandlöpare, kustpipare och säkert 10 andra vadararter där. Något stort rovfågelsträck var det inte men det sågs ändå 14 arter. Några stenfalkar svepte på låg höjd längs med stranden, två pilgrimsfalkar flög över. 3 arter kärrhök, 3 arter vråk, sparvhök, tornfalk, lärkfalk, fiskgjuse, röd glada och havsörn kompletterade listan.
När det var stiltje på rovfågelfronten försökte jag fotografera sträckande tättingar. Jag fick trädlärka, forsärla och skärpiplärka på bild. Fågelräknarna Mattias och David räknar sträcket på Naturvårdsverkets uppdrag.
Det har räknats från Nabben sedan 1973. Trots att de båda är på jobbet är de alltid hyggliga och ropar ut ovanligare fåglar. "Ung stäpphök i väster", "kaspisk trut nära stranden", "11 ägrett rakt mot oss". Och de ropar både på svenska och engelska. Bland skådarna är väldigt många danskar och holländare. De har inte en lika bra stäckplats i sina länder och därför lockar Nabben många från utlandet. När jag kom ner till parkeringsplatsen häromdagen var 9 av 10 bilar holländska.
På tal om parkering, Vellinge kommun har ytterligare försvårat för fågelskådarna. Först la man ner Naturrum där vi haft Falsterbo Birdshow de senaste åren, sen har man lagt parkeringsförbud på hela Fyrvägen vilket gör att skådarna får gå minst 2 km för att komma ut till Nabben. Om man inte råkar få en av de 10 parkeringsplatserna vid Kolabacken. Tydligen är orsaken att det uppstår parkeringskaos i januari när flera tusen människor skall ut och drälla i sälarnas, trutarnas och havsörnens hem, Måkläppen. Som av fullständigt obegripliga skäl får besökas under vintern, under resten av året är det beträdnadsförbud. Måste vi människor störa djuren överallt? Av tusentals människor är det alltid några som skall klappa sälarna och går för nära. Och alltid några som parkerar idiotiskt och får de bofasta att se rött. Mig påverkar det inte, jag har alltid cykeln med mig i bilen och cyklar hela vägen till Nabben från bilen. 
Åter till fåglarna. Den inte helt bra dagen på Nabben avslutades med 3 smålommar rakt över oss, en havsörn började jaga änder ganska nära och en rödstrupig piplärka flög över och lät. På hemvägen stannar jag ofta till vid Annas Bageri i Ljunghusen, köper två mandelbullar och åker ner till Falsterbo-kanalen för att fika och se om en del rovfåglar trots allt ångrat sig och verkligen vill lämna landet idag. Ofta kan kanalen vara bästa obs-platsen, då har inte rovfåglarna hunnit ta riktig höjd som de ofta gör över Skanörs Ljung och man kan få hyggliga bilder. Den dagen var det inte så, fikat kunde inmundigas i lugn och ro. Men innan jag åkte hem fick jag några riktigt bra flygbilder av ladusvala som födosökte tätt över kanalens vatten innan de drog ut mot Nabben och nästa anhalt: Afrika.

Läs hela inlägget »