Fjärilar

På mina fågelresor har jag börjar fotografera fjärilar som jag stöter på under fågelskådandet. Utomlands finns ofta mycket vacka och stora fjärilar och ofta i stor mängd med många arter. Jag är inte insatt i vilka fjärilar som finns där, när jag kommer hem försöker jag identifiera så många jag kan med hjälp av Google och olika web-sidor. Jag har också fått hjälp genom att publicera bilden på ID-hjälpen på iGoTerra. Arterna som jag identifierar har ofta inte svenska namn, därför står både de vetenskapliga och engelska namnen under bilden.

Amiral på Fjärilsbuske