• Lars Rydgren • 27 april 2018 05:08:36
    Många superba bilder Bengt! Har du aldrig funderat på (eller kanske jag miissa)t, föredrag/utställning? Kommer Indienbilder?