Costa Rica januari-februari 2017
11 svenska och en dansk skådare tillsammans med guiden HG från Avifauna och den lokala guiden Herman var med på 2 veckors-resan. Vi täckte mycket av Costa Rica, från gränsen mot Nicaragua i norr till någon kilometer från Panama i söder. 403 arter såg jag varav 368 var kryss. Costa Rica är för skådare ett fantastiskt land med fler häckande arter än i hela VP.